Voorrangsregel

Voorrangsregels bepalen wat de rekenvolgorde is.

Voorrangsregels :
 
 
  • Getallen die tussen haakjes staan, werk je het eerst uit .

  • Vermenigvuldigen en delen gaan altijd voor optellen en aftrekken.

  • Het maakt niet uit of je eerst deelt en dan vermenigvuldigt of andersom. 

 

Voorbeeld:

Reken de som uit.   30 + 45 : ( 18 - 3 ) =

 

Uitwerking:

Eerst tussen haakjes staat uitreken  ( 18-3)=15

De som is nu     →  30+45:15=

Vermenigvuldigen en delen gaat voor optellen en aftrekken. →  Eerst 45:15=3

De som is nu     →  30 + 3 =33

30 + 45 : ( 18 - 3 ) = 33

 
 
 
Voorbeelden
 
      
 
 

Oefenen: Klik op het start button.