Vermenigvuldigen - delen

                           

              VERMENIGVULDIGEN

Voorbeeld:

Wat is de uitkomst van deze som? 34 X 18 = ?

 

Stappenplan: uitwerking

 

         

 • Zet eerst de getallen onder elkaar. Eenheden zet je onder eenheden, tientallen onder tientallen.

 • Vermenigvuldig de eenheid met de bovenste rij. →  8 X 4=32    en 8 X 30= 240

 • Vermenigvuldig de tiental met de bovenste rij.    →  10 X 4= 40 en 10 X 30=300

 • Alles bij elkaar optellen. De som bij tientallen is 3+ 4 +4 = 11 → 1 schrijf je op en de 1 schrijf je boven het honderdtal op

 • Je hebt nu de uitkomst 612 

 

Oefenen: Klik op het start button.

  

 
 
 

                   DELEN

Voorbeeld:

We gaan 7.360 stenen verdelen over 80 bakjes: Wat is de uitkomst?

Je kunt de uitkomst op twee manier uitrekenen.

 

1.staartdeling

 

Stappenplan: uitwerking 1

 

 • Schrijf eerste de staartdeling op:  80 / 7.360 \...

 • Pas 80 in ieder geval in het eerste getal ?  80 pas niet in de eerste twee getallen. Het getal past wel in het getal 738.

 • Hoe vaak past 80 in 736? Het pas 9 keer. Die 9 schrijf je rechts naast de schuine streep op.

 • Vervolgens trek je 720 van 736 af. Dat is 16. De “0’ trek je door naar beneden.  Je houdt dan 160 over.

 • Hoe vaak past 80 in 160? Percies 2 keer! Die 2 schrijf je rechts naast de schuine streep op naast de 9 die je al had opgeschreven. Vervolgens trek je 160 van 160 af.

 • De deelsom is opgelost. Het antwoordt is 92.

 

Klik op de afbeelding om staartdeling te oefenen.

 
 

2.de happenmethode

De hapmethode wordt ook wel eens ‘kolomsgewijs delen’ of ‘herhaald aftrekken’ in het basisonderwijs genoemd.

Stappenplan: uitwerking 2

 

 

 • Je ziet dat 80 zeker 50 keer in het getal 7360 past. 50 x 80 = 4.000. Dit trek je van 7.360 af.

 • Je houdt nu 3.360 over. Hoe vaak past 80 in 3.360? Dit past ook zeker 40 keer. 40 x 80 = 3.200. Dit trek je van 160 af.

 • Hoe vaak past 80 in 160?  Je zie dat 80 precies 2 keer in 160 past Dit trek je weer van 160 af. Je houdt nu niets meer over.

 • Tel nu de getallen die aangeven hoe vaak 80 in een getal paste bij elkaar op.

 • Je hebt nu de uitkomst 92. 

Oefenen: Klik op het start button.