Groep 8

 

Groep 8 is het laatste jaar waarin acht mooie jaren basisschooltijd worden afgesloten. Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn. Een jaar waarin niet heel veel nieuwe lesstof wordt aangeboden, maar vooral veel wordt herhaald en onderwijs op maat wordt aangeboden naar aanleiding van een persoonlijk doel dat uw kind zelf formuleert tijdens het doelgesprek.   

Wat leer je in groep 8?

"Wij wensen alle leerlingen heel veel succes in de overstap naar het voortgezet onderwijs…"