Het belangrijkste jaar van de basisschool

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept. De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna. 

      

Wat leer je in groep 7?

Klik hieronder op een onderwerp om te beginnen.

 

De Entreetoets score geeft een voorspelling van het brugklastype wat het best bij je past. Op veel scholen is de uitslag dan ook een ‘bouwsteentje’ van het schooladvies.