Getallen

De volgende onderwerpen komen hier aanbod.

     

Klik hieronder om aan de slag te gaan.

 1.    De waarde van cijfers in een getal

 2.     Afronden getallen en schatten

 3.     Optellen en aftrekken getallen

 4.     Vermenigvuldigen en delen getallen

 5.     Voorrangsregels rekenen

 6.     Kommagetallen

 7.     Getallenlijn

 
DE WAARDE VAN CIJFERS IN EEN GETAL

 

De cijfers in een getal hebben een waarde, die afhangt van de plaats in het getal. 

Voorbeeld:

In het getal 2.589.421 hebben de cijfers de volgende waarde:

 • de 2 is 2.000.000 waard

 • de 5 is 500.000 waard

 • de 8 is 80.000 waard

 • de 9 is 9.000 waard

 • de 4 is 400 waard

 • de 2 is 20 waard

 • de 1 is 1 waard

 
Voorbeeld
 
Wat is de waarde van het aangegeven cijfer?
 
 
Oefenen: Klik op het start button.
 
 
 
 

 

AFRONDEN GETALLEN

 

Afronden is het kleiner schrijven van een getal. Soms is het handig om het aantal cijfers van een getal te verminderen om het getal beter leesbaar te maken. Het is mogelijk om getallen af te ronden op tientallen, honderdtallen, duizenden, enzovoort.  

Voorbeeld:

Rond het getal 6.372 af op honderdtallen.       

 1. Het getal ga je afronden op honderdtallen

 2. Kijken naar het eerste getal rechts waarop je het getal gaat afronden.

 3. Is dit getal 1, 2, 3 of 4 dan verandert er niets. Je rondt naar beneden af.

 4. Is dit getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Voorbeeld:

Rond het getal 256.372 af op tienduizendtallen.

 • Als je af moet ronden op tienduizendtallen, kijken eerst naar het getal rechts van het tienduizendtal. Dat getal is een 6.

 • Omdat dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven.

 • Je telt dus 1 bij het tienduizendtal op.

 • Het tienduizendtal verandert dus van een 5 in een 6.

 • Alle getallen rechts van het tienduizendtal worden een 0.

 • Het antwoord is 260.000.

 
Oefenen: Klik op het start button.
 

 

 

SCHATTEN GETALLEN

Schatten is grof afronden. Het kan best lastig zijn om uit het hoofd te rekenen met getallen die uit meerdere cijfers bestaan. Om ongeveer het antwoord te vinden, maak je er mooie ronde getallen van. Daarvoor rond je de getallen af. Dit rekent gemakkelijker. Deze manier van rekenen, heet schattend rekenen.

 

Symbool    →   schatten  →   ongeveer gelijk aan

 

Voorbeeld 1: wat kost het ongeveer?

Stappenplan schatten

 • De prijzen afronden naar makkelijke bedragen

 • Hoge bedragen rond je af naar tientallen.

 • Bedenk je goed of je de bedragen naar boven of naar beneden hebt afgerond.

Voorbeelden 2:

 • 47 + 84 50 + 80 = 130

 • 717 + 357  700 + 400 = 1.100

 • 68 x 43 70 x 40 = 2.800

Oefenen: Klik op het start button.