Gemiddelde uitrekenen

 
 
Stappenplan gemiddelde uitrekenen
 
 
Voorbeeld 1 :
 
 

Wat is de gemiddelde lengte van de kinderen?

Uitwerking:

Tel de lengtes bij elkaar op.     →      152 + 166 + 161 + 178 + 188 =845

Deel de uitkomst door het aantal kinderen     →       845 : 5 = 169 cm

Het gemiddelde lengte van de kinderen is dus een 169 cm.

 

Voorbeeld 2 :

Berkay heeft voor zijn proefwerken de volgende cijfers gehaald: 4, 8, 6 en 6. 

Wat is het gemiddelde cijfer van Berkay?

 

Uitwerking:

  • Cijfers bij elkaar opgeteld 4 + 8 + 6 + 6 = 24

  • Aantal cijfers:  4       →            (4, 8, 6, 6)

  • Berekening van het gemiddelde: 24 / 4 = 6

  • Het gemiddelde cijfer van Berkay is dus een 6 .

 

Oefenen: Klik op het start button.