Hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Hoofdzaken in een tekst 

 

In elke tekst staat belangrijke en minder belangrijke informatie. Hoofdzaken geven de belangrijke informatie over het onderwerp van de tekst. 

Het onderwerp, de hoofdgedachte, de conclusie of een samenvatting geven veel informatie over de hoofdzaak van de tekst.

Hoe onderscheid je de hoofdzaken?

Om de hoofdzaken in een tekst te vinden volg je de volgende stappen.

  • Lees de tekst goed door. Waar gaat deze tekst over? Probeer eens de tekst aan jezelf in eigen woorden te vertellen.

  • Kijk op zogenaamde voorkeursplaatsen. Voorkeursplaatsen voor de hoofdzaak zijn bijvoorbeeld de titel, het begin of eind van een tekst. Aan het begin van de tekst vind je het onderwerp en soms de hoofdgedachte van de tekst. Vaak vind je de hoofdgedachte aan het eind van een tekst.

  • Bijvoorbeeld feiten, jaartallen of eigenschappen van het onderwerp geven veel informatie over hoofdzaken.

  • Lees de eerste en laatste zin van de andere alinea's. Wat zijn de deelonderwerpen? Onderstreep van ieder deelonderwerp het belangrijkste wat erover gezegd wordt. Dit staat meestal in de eerste of laatste zin van de alinea.

Als je een samenvatting maakt, schrijf je alleen de hoofdzaken op.

                

Bijzaken in een tekst 

 

Bijzaken geven minder belangrijke informatie. Ze maken de hoofdzaken in de tekst duidelijker.

Bijzaken kunnen zijn:

  1. voorbeelden zijn die gegeven worden 

  2. herhaling( en) in de tekst

  3. extra uitleg

 

Klik op de start button om te oefenen.