Technisch lezen

 

                  

Op de basisschool is er onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen. De AVI-toets brengt de ontwikkeling en vaardigheid van je in kaart op het gebied van technisch lezen van een tekst. ‘Bij technisch lezen gaat er om dat je de geschreven tekst correct en vlot uitspreek.

Maar bij begrijpend lezen gaat het vooral om het begrijpen van de tekst. Technisch lezen is een voorwaarde voor het begrijpend lezen’, volgens Cito.

Cito heeft voor alle groepen 12 AVI-niveaus bepaald: voor groep 6-7-8 zijn deze  AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7, AVI-E7 en AVI-Plus.

                            

Het doel van de AVI-toets is volgens cito: ‘Enerzijds het in kaart brengen van het vaardigheidsniveau en anderzijds het zichtbaar maken van de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van technisch lezen. de leessnelheid voor de technische leesvaardigheid is voor je een bepalende factor. 

 

Om te oefenen klik op de afbeelding.