Kies een onderwerp en klik onder de afbeelding. 

       Grammatica                     Werkwoordspelling               Begrijpend lezen

 
      Technisch lezen                      Spelling                        Oefeningen

Grammatica

In groep 6 wordt een begin gemaakt met grammatica. Leerlingen leren de basale grammaticale begrippen, zoals  onderwerp, gezegde en persoonsvorm. Ook wordt een begin gemaakt met hoe het vervoegen van werkwoorden in zijn werk.

Werkwoordspelling

Bij spelling maakt je kind dit schooljaar een begin met de werkwoordspelling. In groep 6 wordt kennisgemaakt met werkwoordsvormen op -dt en worden de kinderen zich bewust van letters die veranderen als een werkwoord van de 1e persoon meervoud moet worden omgezet naar de 1e persoon  enkelvoud. (de v van beloven wordt een f in ik beloof).

Leesmotivatie                     

Op het gebied van taal en spelling gaat je kind met sprongen vooruit. In groep 6 leren kinderen ook hun mening over een boek met argumenten onderbouwen en nadenken over de inhoud.  Om gemotiveerd te blijven als lezer moeten kinderen hun eigen smaak ontwikkelen. In de bovenbouw  (vanaf groep 6) kiezen ze de boeken en tijdschriften die ze zelf interessant vinden.

Begrijpend lezen               

Wel wordt er nog veel aandacht gegeven aan tekstbegrip. Want er is een groot verschil tussen technisch lezen en begrijpend lezen. 

Spelling

In groep 6 leren kinderen dat er relaties zijn tussen woorden, daarbij leren kinderen zelf nieuwe woordbetekenissen.

Ook leren kinderen woordsoorten kennen, zoals weetwoorden, regelwoorden, klankwoorden.