Procenten

 

Als iets een aantal procent is wordt altijd een deel bedoeld. Percentages zijn bijzondere breuken en schrijf je met het procentteken %.

100% betekent het geheel, helemaal. Een procent is een honderdste. Je kunt dit ook schrijven als een breuk 1/100

Bijvoorbeeld:

5% is hetzelfde als 5/100

Procenten zijn verhoudingsgetallen. Daarom is voor het rekenen met procenten is het verhoudingstabel ideaal. Bij procenten vergelijk je een getal met een andere waarde.

Klik op de afbeelding voor uitleg

Voorbeeld:

Een winkel doet artikelen in de aanbieding en geeft op alles 20% korting. 

Hoeveel is de korting in euro’s op dit jas ? 

              €50,-

Stap 1: We gaan nu procenten uitrekenen met het verhoudingstabel

 

Stap 2: Jas kost € 50 dus het is 100%

Wij gaan 20 % uitrekenen. Het is handig als we boven en beneden met 10 delen.

 

Stap 3: Zo weten we dat 10% van de jas € 5 is. Nu reken we 20% uit van € 50 doormiddel van beide kanten te vermenigvuldigen met 2.

Je ziet dat 20% korting gelijk is aan € 10.

**Je kunt elk percentage als een breuk schrijven.

25% =25/100

Klik op de afbeelding voor uitleg

 

 

Klik op de afbeelding voor meer uitleg. 

Oefeningen