Getallen 

De volgende onderwerpen komen hier aanbod.

      

Klik hieronder om aan de slag te gaan.

 1.    De waarde van cijfers in een getal

 2.    Kolomgewijs en cijferend optellen en aftrekken

 3.     Vermenigvuldigen en delen getallen

 

Getalwaarde

 

De waarde van cijfers in een getal

De cijfers in een getal hebben een waarde, die afhangt van de plaats in het getal. 

Voorbeeld:

In het getal 6327 zesduizend driehonderd zeven en twintig hebben de cijfers de volgende waarde:

 • de 6 is 6000 waard

 • de 3 is 300 waard

 • de 2 is 20 waard

 • de 7 is gewoon 7 waard

Voor de waarde van een cijfer in een getal hebben we namen:

 • de 7 is gewoon 7 waard, dit zijn de EENHEDEN

 • de 2 is 20 waard, dit zijn de TIENTALLEN

 • de 3 is 300 waard, dit zijn de HONDERDTALLEN

 • de 6 is 6000 waard, dit zijn de DUIZENDEN

Oriëntatie in de getallen

 

Als je een som moeilijk vindt om te berekenen, kun je het positieschema gebruiken. Daar vul je het getal in. Je kunt in één oogopslag zien hoeveel het getal waard is.

 Klik hier voor meer uitleg over   "de waarde van een cijfer in een getal"

Voor meer informatie: cijfers getallen waarde

 
Oefeningen:Klik op de start button.

 

 

Je gaat leren hoe je getallen moeten verbinden op de getallenlijn.

           

Stappenplan:

 

Bekijk eerst de getallenlijn. In hoeveel stukjes is deze getallenlijn is verdeeld? 

 • Op de getallenlijn kunt je zien dat duizendtallen tussen de 0 en de 10.000  staan.  Er zijn ook  strepen tussen de getallen  0 en de 10.000.

De belangrijke getallen bepalen op de getallenlijn.

 • Eerst bepaal je welke getallen die bij de lege streepjes horen. De strepen tussen de getallen 0 en 1.000, 1.000 en 2.000, 2.000 en 3.000… 10.000 geven de helft tussen de getallen aan. Dus tussen twee streepjes liggen 500.

De getallen verbinden op de getallenlijn.

 • Verbind eerst de getallen die dicht bij de getallen liggen die je al ziet. Verbind vervolgens de overige getallen. De getallen hoeven in dit geval niet op de exacte plaats te staan, maar je moet wel weten waar ze ongeveer liggen.

 

Voorbeeld:

Klik hier voor meer uitleg over "getallen op de getallenlijn".

 

Oefenen:  klik op het start button.