Oriëntatie in het getal van miljard

Door op de afbeelding te klikken open je het YouTube filmp voor een uitleg. 

 
 

  Voor meer informatie: klik hieronder.

 
* Uitleg:        de getallenwaardetabellen
 
* Uitleg:        getallenrij tot en met 1.000.000
 
 

Oefenen: klik op het start button.