Cito oefeningen 1

Hieronder zijn een aantal opgavenboekjes om de ouders te informeren over de inhoud van de Eindtoets Basisonderwijs. Een opgaveboek bevat 20 vragen over taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Verder is dit ook een prima oefenmiddel voor de leerlingen. 

Klik op de afbeelding om te kunnen oefenen.