Schoolkeuze Rotterdam Voorgezet Onderwijs

04-12-2015 00:15

TIPS VOOR OUDERS

Natuurlijk wilt u als ouder het beste voor uw kind. Om de scholen goed met elkaar te kunnen vergelijken, kunt u van verschillende kanten informatie verzamelen.

www.schoolkeuzerotterdam.nl
In deze digitale schoolkeuzegids staat een korte omschrijving van alle scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in Rotterdam en kunt u een school vinden die voldoet aan de criteria die u hebt gekozen. Ook kunt u hier algemene informatie over het voortgezet onderwijs (in Rotterdam) vinden. U bevindt zich momenteel op deze website.

Websites scholen
Op de website van elke school kunt u naast extra informatie, ook een impressie krijgen van de sfeer op de school.

De Rotterdamse Plaatsingswijzer, invoeringsdocument t.b.v. het schooljaar 2014 - 2015
De Rotterdamse scholen hebben afspraken gemaakt over de activiteiten van scholen, ouders en anderen, rondom de aanmelding en plaatsing van kinderen bij een school voor voortgezet onderwijs. Het gaat erom de overgang van leerlingen van de basisschool naar het regulier voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo heeft iedere leerling voor de zomervakantie een goede plaats binnen het voortgezet onderwijs. Meer informatie kunt u lezen in de brochure voor ouders.

Open dagen
Op een open dag kunt u de sfeer daadwerkelijk proeven en alle vragen die u heeft, direct aan de mensen van de school stellen.

Kennismakingslessen
De meeste scholen bieden ook kennismakingslessen aan. Zo kan uw kind de school ‘in bedrijf’ meemaken en alvast een beeld vormen over de gang van zaken in het voortgezet onderwijs.

Gesprek met de school
Heeft u nog onbeantwoorde vragen over een school? Maak gerust een afspraak voor een gesprek op school.

Schoolgids
Iedere school heeft een eigen schoolgids voor ouders. Hierin staan de uitgangspunten van de school, lestijden, speciale programma’s, kosten en nog meer praktische informatie. In veel gevallen is deze schoolgids op de website van de school te vinden.

Ervaringen van anderen
Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar u en uw kind misschien voor willen kiezen? Vraag dan wat ze van de school vinden. Hun ervaringen kunnen u helpen om een goed beeld van de school te krijgen.

Extra ondersteuning
Op de site www.koersvo.schoolprofielen.nl staan de schoolondersteuningsprofielen van alle middelbare scholen in de regio Rotterdam bij elkaar. U vindt hier per school een beschrijving van het onderwijs én de ondersteuning die zij kunnen bieden. U kunt met behulp van verschillende filters zoeken naar scholen met passende ondersteuning.

www.scholenopdekaart.nl
Op de site www.scholenopdekaart.nl is over scholen in Nederland voor u belangrijke informatie te vinden. U vindt er informatie over de kwaliteit van scholen, de tevredenheid van ouders en van leerlingen over die school, over het oordeel van de leerlingen over veiligheid en over groepsgrootte, slaagpercentages en examencijfers. Ook kunt u informatie vinden over het oordeel van de inspectie. Via deze site kunt u informatie van vijf scholen naast elkaar op uw scherm krijgen. Veel Rotterdamse scholen hebben hun pagina op scholenopdekaart al goed ingevuld.

www.onderwijsinspectie.nl
Op deze website kunt u de kwaliteitskaarten van de scholen bekijken, die door de Inspectie van het Onderwijs zijn samengesteld. Kwaliteitskaarten laten de resultaten zien van de scholen voor voortgezet onderwijs van heel Nederland.

www.5010.nl
5010 is het informatiepunt waar alle ouders met vragen over het basis- en voortgezet onderwijs terecht kunnen. Via de website kunt u ook per e-mail een vraag stellen. 5010 is op schooldagen bereikbaar tussen 10.00 en 15.00 uur op het gratis telefoonnummer 0800 - 5010.

www.rijksoverheid.nl
Op de site van de rijksoverheid vindt u de gids ‘Voortgezet onderwijs 2015 – 2016, Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen’. U kunt de gids downloaden en uitprinten. Er staat veel algemene informatie in over het voortgezet onderwijs in Nederland.