Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk.

01-03-2021 21:54

Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk

Onderwijskwaliteit

Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De PO-raad roept samen met AVS, Lerarencollectief en andere partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op deze groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren.  De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter minder goed kan pakken.

Voor onze leerlingen was het afgelopen jaar uitzonderlijk, niet in de laatste plaats doordat zij twee keer geconfronteerd werden met een langere periode van scholensluiting. Onderwijs op afstand heeft positieve en negatieve effecten voor kinderen. Eerste onderzoeken van DUO, Cito en Oxford laten zien dat juist kinderen in kwetsbare situaties extra getroffen worden.

 

30% schooladviezen wordt heroverwogen

Vóór 1 maart geven scholen hun advies aan groep 8-leerlingen. Is hun resultaat op de eindtoets daarna hoger, dan moet de school het advies heroverwegen. Dat gold bijvoorbeeld voor ruim 30% van de adviezen in 2018. En in 2019 voor 41% van de adviezen (deze stijging is deels verklaarbaar doordat alle eindtoetsen vanaf dat jaar werkten met brede toetsadviezen. Een schooladvies vmbo-kb moet bij een toetsadvies vmbo-kb/vmbo gl-tl bijvoorbeeld ook heroverwogen worden). In normale jaren krijgt bijna 10% van de leerlingen daadwerkelijk een bijgesteld schooladvies (dat geldt voor 23% van de heroverwegingen en 10% van het totale aantal leerlingen).

Hoewel de inzet van alle verantwoordelijke partijen erop gericht is dat de eindtoets dit jaar wel wordt afgenomen, kan die mogelijk in 2021 zijn rol als kansenvergroter minder goed pakken. Niet elk kind zal dit jaar optimaal zijn potentieel kunnen laten zien op de eindtoets, en dat geldt nadrukkelijk voor wie thuis niet de juiste ondersteuning kan krijgen.